ANUL.LADA 2021

DISPOSAT A FER EL CIM!    

EL TRAIL DE VALLFORNERS ES UNA CURSA DE MUNTANYA QUE TRANSCORRE PER AL PARC NATURAL DEL MONTSENY RESERVA DE LA BIOSFERA.

8ª EDICIÓ DEL TRAIL DE VALLFORNERS 13/06/2021


DOCUMENT DE LES BONES PRACTIQUES

aquíREGLAMENT DE CURSA

 1. -L'hora límit per acabar la cursa long km serà les 12:00.
 2. L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut, així com la data o bé l'hora de sortida si per qualsevol circumstància ho creu convenient, sense dret a la reclamació del import de la inscripció per part del participant. 
 3. -És obligatori en tot moment portar el pitrall visible en la part devantera del corredor perquè es pugui veure sempre, si un corredor o corredora no el porta visible en meta, no entrarà en classificació general. 
 4. -L'organització de la cursa instal.larà un altre control sorpresa de xip al llarg del recorregüt.
 5. -L'edat mínima dels corredors serà 14 any. En el cas dels menors d'edat 18 anys és necessari el consentiment dels pares.
 6. -En cas de baixa l'import no serà retornable.
 7. -El preu de federats i no federats és el mateix (ASSEGURANÇA PROPIA).
 8. -Els corredors hauran de portar sempre el pitrall ben visible.
 9. -El mal temps no serà impediment per a la celebració de la prova, si bé l'organització podrà suspendre-la o ajornar-la si la situació ho requereix.
 10. -En cas d'abandonament és obligatori comunicar-ho a la organització.
 11. -En cap moment cap corredor de la curses podran fer recorregüts de curses superior, pero corredors de curses superior si poden fer la curses inferiors en distàncies, serà motiu de la retirada del dorsal pels membres de l'organització i la suspensió del corredor.
 12. -Es responsabilitat dels participants portar l'equip adequat i estar convenientment preparats físicament per a la prova.
 13. -No està permès portar  gossos, cotxets, ni res que pugui causar una molestia pels altres corredors.
 14. -Els participants disposaran d'una assegurança contractada per la organització, vàlida només durant la cursa.
 15. -L'Entitat organitzadora dispossa per a tots els participants d'un Pla d'Autoprotecció per vetllar per a la seguretat de tots els participants a la cursa.
 16. -L'Entitat organitzadora no es fa responsable dels danys que en el curs de la prova puguin causar o rebre els participants i no estiguin garantits a l'assegurança.
 17. -Qualsevol altre cas no previst en el reglament serà resolt per la organització.
 18. -La participació a la prova representa l'acceptació d'aquest reglament.
 19. -Desqualificacions: No fer tot el recorregut tal i com està marcat. Embrutar o tenir una actitud poc respectuosa envers l'itinerari i la muntanya.
 20. -L'organització de la cursa tindrà corredors referee's amb dorsal al llarg del recorregüt, per vigil.lar que no es lleni rés al terra, aquest anotaran al dorsal i ho comunicaran a direcció de cursa per prendre mesures correctores.
 21. -La cursa te el distintiu de qualitat i esta amparada per la diputació de Barcelona i Parc Natural del Montseny amb el document de les Bones Practiques.
 22. -Es pregar respectar el medi natural pel que transcorre la cursa, no cal dir que no es podem llençar objectes ni plàstics.
 23. -El Trail de Vallforners es pot celebrar per terrenys privats de propietaris, que autoritzen expresament el pas dels corredors, única i exclusivament pel día que es celebra la cursa, per aquet motiu, no pubicarem ni passarem el track a cap participant.
 24. -Els participants autoritzen la publicació de les imatges que es puguin prendre en el decurs de la Trail de Vallforners.
 25. No hi hauran gots de plàstic en els avituallaments de la cursa.
 26. Els corredors han de seguir en tot moment les cintes d'abalisament del recorregut, aquest serà marcat durant la setmana prèvia a la cursa i revisat unes hores abans de la competició, no en và, l'organització no pot fer-se responsable de les possibles incidències per part de tercers malintencionadament
 27. A partir del 1 de jun aquest inclòs, i en cas de cancel·lació de la cursa, sempre que sigui per causes de força major alienes a la voluntat de l'organització, es proposarà una data alternativa, aquesta data no sobrepassarà mai el període  de l'any en curs, i el corredor podrà optar a córrer aquesta data, o bé traslladar la seva inscripció a la següent edició.   L'organització comunicarà la nova data via mail i per les xarxes socials, un cop comunicada la nova data, el corredor disposarà d'un plaç de 14 dies per comunicar mitjançant un mail a traildevallforners@gmail.com la seva decisió, de venir a la nova data o bé fer el traspàs a la següent edició de la cursa.
 28. MOLT IMPORTANT: Per a participar en la carrera és imprescindible no haver tingut símptomes de la Covid-19 en els últims 14 dies, ni sospitar d'haver-los tingut, al mateix temps no es pot haver mantingut contacte estret amb cap persona amb símptomes o sospites de símptomes de la Covid-19, en cas contrari el participant haurà de renunciar a la seva participació en la carrera
  Moltes gràcies per la vostra col·laboració

SPONSORS