ANULADA COVID 2020

DISPOSAT A FER EL CIM!    

EL TRAIL DE VALLFORNERS ES UNA CURSA DE MUNTANYA QUE TRANSCORRE PER AL PARC NATURAL DEL MONTSENY RESERVA DE LA BIOSFERA.

8ª EDICIÓ DEL TRAIL DE VALLFORNERS 13/06/2021


DOCUMENT DE LES BONES PRACTIQUES

aquíREGLAMENT DE CURSA

 1. -L'hora límit per acabar la cursa long km serà les 13:30.
 2. -El temps de tall de la cursa llarga al cim del Sui km 14, on hi serà un control de pas amb xip, serà 11:30.
 3. -És obligatori en tot moment portar el pitrall visible en la part devantera del corredor perquè es pugui veure sempre, si un corredor o corredora no el porta visible en meta, no entrarà en classificació general. 
 4. -L'organització de la cursa instal.larà un altre control sorpresa de xip al llarg del recorregüt.
 5. -La cursa curta no hi ha tall de pàs ni hora de tancament.
 6. -En el punt de pas de Rocacentella es verificarà el pas dels corredors amb una marca al dorsal.
 7. -L'edat mínima dels corredors serà 16 anys per la Vallforners long, i 14 anys per la resta . En el cas dels menors d'edat és necessari el consentiment dels pares.
 8. -En cas de baixa l'import no serà retornable.
 9. -El preu de federats i no federats és el mateix (ASSEGURANÇA PROPIA).
 10. -Els corredors hauran de portar sempre el pitrall ben visible.
 11. -El mal temps no serà impediment per a la celebració de la prova, si bé l'organització podrà suspendre-la o ajornar-la si la situació ho requereix.
 12. -En cas d'abandonament és obligatori comunicar-ho a la organització.
 13. -En cap moment cap corredor de la curses podran fer recorregüts de curses superior, pero corredors de curses si poden fer la curses inferiors en distàncies, serà motiu de la retirada del dorsal pels membres de l'organització i la suspensió del corredor.
 14. -En el càs que un corredor de la cursa llarga no es trovi be i vulgui fer el trail curt, estarà permés pels membres de l'organització.
 15. -Es responsabilitat dels participants portar l'equip adequat i estar convenientment preparats físicament per a la prova.
 16. -No està permès portar  gossos, cotxets, ni res que pugui causar una molestia pels altres corredors.
 17. -Els participants disposaran d'una assegurança contractada per la organització, vàlida només durant la cursa.
 18. -L'Entitat organitzadora dispossa per a tots els participants d'un Pla d'Autoprotecció per vetllar per a la seguretat de tots els participants a la cursa.
 19. -L'Entitat organitzadora no es fa responsable dels danys que en el curs de la prova puguin causar o rebre els participants i no estiguin garantits a l'assegurança.
 20. -Qualsevol altre cas no previst en el reglament serà resolt per la organització.
 21. -La participació a la prova representa l'acceptació d'aquest reglament.
 22. -Desqualificacions: No fer tot el recorregut tal i com està marcat. Embrutar o tenir una actitud poc respectuosa envers l'itinerari i la muntanya.
 23. -L'organització de la cursa tindrà corredors referee's amb dorsal al llarg del recorregüt, per vigil.lar que no es llençi rés al terra, aquest anotaran al dorsal i ho comunicaran a direcció de cursa per prendre messures correctores.
 24. -La cursa te el distintiu de qualitat i esta amparada per la diputaciò de Barcelona i Parc Natural del Montseny amb el document de les Bones Practiques.
 25. -Es pregar respectar el medi natural pel que transcorre la cursa, no cal dir que no es podem llençar objectes ni plàstics.
 26. -El Trail de Vallforners es pot celebrar per terrenys privats de propietaris, que autoritzen expresament el pas dels corredors, única i exclusivament pel día que es celebra la cursa.
 27. -Els participants autoritzen la publicació de les imatges que es puguin prendre en el decurs de la Trail de Vallforners.
 28. No hi hauran gots de plàstic en els avituallaments de la cursa.

SPONSORS