14/04/2024

10ª EDICIÓ  ¡TERRA DE CARBONERS!    

EL TRAIL DE VALLFORNERS ES UNA CURSA DE MUNTANYA QUE TRANSCORRE PER AL PARC NATURAL DEL MONTSENY RESERVA DE LA BIOSFERA.

10ª EDICIÓ DEL TRAIL DE VALLFORNERS 14/04/2024

Paravents per la bossa del corredor


SPONSOR OFICIAL TDV24


DOCUMENT DE LES BONES PRACTIQUES

aquíREGLAMENT DE CURSA

 1. -L'hora límit per acabar la cursa TDV30 km serà les 14:00.

 2. -El temps de tall de la cursa llarga al km 11,5 coll palestrins on hi serà un control de pas amb xip, serà 10:30.

 3. -És obligatori en tot moment portar el pitrall visible en la part davantera del corredor perquè es pugui veure sempre, si un corredor o corredora no el porta visible en meta, no entrarà en classificació general.

 4. -L'organització de la cursa instal.larà un altre control sorpresa de xip al llarg del recorregut.

 5. -La cursa curta no hi ha tall de pàs ni hora de tancament.

 6. -En el punt de pas de Sot de la Massana es verificarà el pas dels corredors amb una marca al dorsal.

 7. -L'edat mínima dels corredors serà 16 anys per la Vallforners long, i 14 anys per la resta . En el cas dels menors d'edat és necessari el consentiment dels pares.

 8. -En cas de baixa l'import no serà retornable.

 9. -El preu de federats i no federats és el mateix (ASSEGURANÇA PROPIA).

 10. -Els corredors hauran de portar sempre el pitrall ben visible.

 11. -El mal temps no serà impediment per a la celebració de la prova, si bé l'organització podrà suspendre-la o ajornar-la si la situació ho requereix.

 12. -En cas d'abandonament és obligatori comunicar-ho a la organització.

 13. -En cap moment cap corredor de la curses podran fer recorreguts de curses superior, pero corredors de curses si poden fer la curses inferiors en distàncies, serà motiu de la retirada del dorsal pels membres de l'organització i la suspensió del corredor.

 14. -En el càs que un corredor de la cursa llarga no es trovi be i vulgui fer el trail curt, estarà permès pels membres de l'organització.

 15. -És responsabilitat dels participants portar l'equip adequat i estar convenientment preparats físicament per a la prova.

 16. -No està permès portar gossos, cotxets, ni res que pugui causar una molestia pels altres corredors.

 17. -Els participants disposaran d'una assegurança contractada per la organització, vàlida només durant la cursa.

 18. -L'Entitat organitzadora disposa per a tots els participants d'un Pla d'Autoprotecció per vetllar per a la seguretat de tots els participants a la cursa.

 19. -L'Entitat organitzadora no es fa responsable dels danys que en el moment de la prova puguin causar o rebre els participants i no estiguin garantits a l'assegurança.

 20. -Qualsevol altre cas no previst en el reglament serà resolt per la organització.

 21. -La participació a la prova representa l'acceptació d'aquest reglament.

 22. -Desqualificacions: No fer tot el recorregut tal i com està marcat. Embrutar o tenir una actitud poc respectuosa envers l'itinerari i la muntanya.

 23. -L'organització de la cursa tindrà corredors referee's amb dorsal al llarg del recorregüt, per vigil.lar que no es llençi rés al terra, aquest anotaran al dorsal i ho comunicaran a direcció de cursa per prendre messures correctores.

 24. -La cursa té el distintiu de qualitat i esta amparada per la diputació de Barcelona i Parc Natural del Montseny amb el document de les Bones Pràctiques.

 25. -Es pregar respetar el medi natural pel que transcorre la cursa, no cal dir que no es podem llençar objectes ni plàstics.

 26. -El Trail de Vallforners és celebra per terrenys privats de propietaris, que autoritzen expresament el pas dels corredors, única i exclusivament pel día que es celebra la cursa, per aquest motiu, no publiquem el Track, ni el passem a ningú.

 27. -Els participants autoritzen la publicació de les imatges que es puguin prendre en el decurs de la Trail de Vallforners.

 28. No hi hauran gots de plàstic en els avituallaments de la cursa, per tant recomanem portar algún sistema hidratació propi per omplir als avituallaments.

 29. A partir del 20 de Maig aquest inclòs, i en cas de cancel·lació de la cursa, sempre que sigui per causes de força major alienes a la voluntat de l'organització, es proposarà una data alternativa, aquesta data no sobrepassarà mai el període de l'any en curs, i el corredor podrà optar a córrer aquesta data, o bé traslladar la seva inscripció a la següent edició. L'organització comunicarà la nova data via mail i per les xarxes socials, un cop comunicada la nova data, el corredor disposarà d'un plaç de 14 dies per comunicar mitjançant un mail a traildevallforners@gmail.com la seva decisió, de venir a la nova data o bé fer el traspàs a la següent edició de la cursa.
 30. MOLT IMPORTANT: Per a participar en la carrera és imprescindible no haver tingut símptomes de la Covid-19 en els últims 14 dies, ni sospitar d'haver-los tingut, al mateix temps no es pot haver mantingut contacte estret amb cap persona amb símptomes o sospites de símptomes de la Covid-19, en cas contrari el participant haurà de renunciar a la seva participació en la carrera
  Moltes gràcies per la vostra col·laboració

SPONSORS